Välkommen

Relationa kompetensutveckling är ett konsultföretag med kontor i Stockholm och Helsingborg.

Vår affärsidé är att i samarbete med uppdragsgivare höja kvalité, effektivitet och välbefinnande på arbetsplatsen!

Våra konsulters gemensamma erfarenhet är bred och djup med fokus på organisationsanalys, individ- och grupputveckling, personlig effektivitet, kompetensinventering, rekrytering, personbedömningar och försäljning/kundservice.