Om Oss - Vi Erbjuder - Kunder - Kontakta Oss  
 


Individuell/personlig utveckling
- utvecklar individers styrkor med målsättning att må bättre och prestera mera
I ledarskap, chefs- och individuell utveckling kan bl.a. följande moment ingå;

Coaching och handledning, samtalsstöd för att utveckla sina styrkor, sin förändringsberedskap och sin yrkesroll.

Konsten att behålla medarbetare, vilka krav ställer en medarbetare idag på sin arbetsgivare.

Konflikthantering, att förebygga och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och komma fram till en gemensam lösning.

Stress och utbrändhet, olika former av stress och hur identifiera olika stressorer. Kunskap om hur man kan arbeta förebyggande.

Det svåra samtalet, hur förbereder samt förhåller man sig till medarbetare vad gäller att framföra svåra budskap. Kunskap om olika reaktioner som kan förekomma.

Personlig planering, utnyttja tiden effektivare och minska stressen genom att strukturera och prioritera ditt arbete bättre.

Presentationsteknik, att skapa intressanta, engagerande presentationer som förankrar budskapet.

Planerings- och utvecklingssamtal, hur utvecklar vi det till en levande process i verksamheten som stöd för både arbetstagare, arbetsgivare och företagets utveckling.

 
  TILLBAKA | SKRIV UT