Om Oss - Vi Erbjuder - Kunder - Kontakta Oss  
 


Övriga verksamhets och personalfrågor
- underlättar en offensiv personalstrategi

Personalidén- företagets personalstrategi; utarbeta företagsspecifika personalstrategier/policys i dialog med medarbetare och ledning. Systematiskt arbetsmiljöarbete, säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete integrerat i organisationen.

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor, utarbeta policy och konkret handlingsplan.

 
  TILLBAKA | SKRIV UT