Om Oss - Vi Erbjuder - Kunder - Kontakta Oss
 
 


”Så når vi längre!”
Växtkraft mål 3
- stöd för verksamhets- och kompetensutveckling

Vår omvärld förändras mycket snabbt och det kräver att vi skaffar oss nya kunskaper och nya kompetenser om vi ska kunna hävda vår konkurrenskraft, både som människor och som företag.

Växtkraft Mål 3 ger ekonomiskt stöd till verksamhets- och kompetensanalyser på arbetsplatser där anställda och ledning gemensamt tar fram en handlingsplan för framtiden, med inriktning på kompetensutveckling för den enskilde i samklang med företagets/arbetsplatsens behov.

Bidraget kan sökas och ges i två steg:

Steg 1: Verksamhets- och kompetensanalys
Analysen omfattar samtliga medarbetare och baseras på en genomgång av nuläget vad gäller företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Detta jämförs därefter med de krav som ställs på företaget för att möta framtidens utmaningar. Slutresultatet är en handlingsplan som tydliggör vilken kompetens medarbetarna behöver för att säkerställa företagets framtida överlevnad och framgång.

Steg 2: Kompetensutveckling
Handlingsplanen från Steg 1 ligger till grund för vilken kompetensutveckling som medarbetarna behöver.
Kompetensutveckling är bl.a. utbildning, handledning, mentorskap och erfarenhetsutbyte.

Mer information: www.vaxtkraft.com

 
 

TILLBAKA | SKRIV UT